Natur og artsmangfold

Å ta vare på naturen er å ta vare på livsgrunnlaget vårt. De Grønne vil skape et bærekraftig samfunn som tar vare på naturressursene, menneskene og dyrelivet.

 

De Grønne vil:

  • Føre en ansvarlig og radikal naturolitikk basert på vitenskapelig kunnskap.
  • Lovfeste flere absolutte grenser for naturinngrep. 
  • Verne 30 prosent av Norges landområder mot skadelige naturinngrep, i samsvar med anbefalt internasjonalt nivå. 
  • Sikre levedyktige bestander av norske rovdyr og rovfugl.
  • Sikre allemannsretten, bevare kystlandskapet og stanse nedbyggingen av strandsonen.
  • Kun tillate hyttebygging innenfor allerede utbygde områder og innføre en nasjonal maksgrense for hyttestørrelse.
  • Opprettholde forbudet mot nydyrking av myr og jobbe for å utvide forbudet til et totalforbud mot nedbygging av myr.
  • Lage en nasjonal plan for storskala gjenoppbygning av inngrepsfri natur og intakte økosystemer.
  • Redusere presset på naturen og starte overgangen til en mer bærekraftig økonomi.
  • Etablere en rekke nye nasjonalparker og verneområder.

 

En radikal omstilling i naturpolitikken

I mange generasjoner har naturens tålegrenser blitt oversett og forsømt. Vi forstyrrer kretsløpene, sprer miljøgifter, og er også i ferd med å utløse den sjette masseutryddelsen av artene på jorda. Vi trenger derfor målrettet og handlekraftig politikk som viser omsorg for fremtidige generasjoner. Miljøpartiet De Grønne vil føre en ansvarlig og radikal miljøpolitikk og ta konsekvensene av Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål på alvor, ved å blant annet skalere opp kampen mot marin forsøpling kraftig og stille strenge krav til oppdrettsnæringen.Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle