Natur og artsmangfold

De Grønne vil skape et bærekraftig samfunn som tar vare på naturressursene, menneskene og dyrelivet.

 

Vi vil:

  • Føre en ansvarlig og radikal miljøpolitikk basert på vitenskapelig kunnskap.
  • Redusere presset på naturen og starte overgangen til en mer bærekraftig økonomi.
  • Jobbe for en mer rettferdig fordeling av naturressursene.
  • Sørge for mer vern av sårbar og skjør natur.
  • Stoppe nedbygging av matfjord
  • Beskytte og styrke bestander av truede dyrearter i Norge.
  • Sikre levedyktige bestander av norske rovdyr og rovfugl.
  • Sørge for permanent vern mot oljeaktivitet i blant annet Lofoten, Vesterålen, Senja og Barentshavet.
  • Øke innsatsen mot forsøpling i havet kraftig.
  • Stille strenge miljøkrav til oppdrettsnæringen og kreve lukkede oppdrettsanlegg.

 

Menneskene er en del av naturen og vi er avhengige av et godt naturmangfold og velfungerende økosystemer. I jakten på evig vekst har vi tømt lagrene av begrensede naturressurser som jorda har brukt millioner av år på å bygge opp. Vi ødelegger den skjøre og livsviktige balansen i jordens klima. Vi vil derfor starte overgangen til en mer bærekraftig økonomi, der jordens ressurser fordeles rettferdig mellom alle mennesker og forvaltes slik at fremtidige generasjoner har like gode muligheter som oss. Å ta vare på økosystemet er å ta vare på oss selv - derfor vil De Grønne ha naturens tålegrenser som ramme for all politikk og blant annet verne sårbar og skjør natur, stoppe nedbyggingen av matjorden og ta vare på truede dyrearter.

 

En radikal omstilling i miljøpolitikken

I mange generasjoner har naturens tålegrenser blitt oversett og forsømt. Vi forstyrrer kretsløpene, sprer miljøgifter, og er også i ferd med å utløse den sjette masseutryddelsen av artene på jorda. Vi trenger derfor målrettet og handlekraftig politikk som viser omsorg for fremtidige generasjoner. Miljøpartiet De Grønne vil føre en ansvarlig og radikal miljøpolitikk og ta konsekvensene av Paris-avtalen og FNs bærekraftsmål på alvor, ved å blant annet skalere opp kampen mot marin forsøpling kraftig og stille strenge krav til oppdrettsnæringen.

Motta vårt
nyhetsbrev

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle