Vi trenger et moratorium mot utvinning av havbunnsmineraler

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsstyre 19.6.2022

 

Miljøpartiet De Grønne vil:

Stanse åpningsprosessen for mineralvirksomhet på den norske kontinentalsokkelen

  • Norge må stanse åpningsprosessen for kommersiell mineralvirksomhet på den norske kontinentalsokkelen. Åpningprosessen må innledes med et langvarig moratorium mot kommersiell utnyttelse av havbunnsmineraler på norsk sokkel. Det må gjennomføres en fullstendig utredning på om vi faktisk trenger disse mineralene for å lykkes med det grønne skiftet dersom vi samtidig skaper en sirkulær økonomi for mineraler.
  • En konsekvensutredning må først prioritere grundig kartlegging av naturen og sårbarhet for påvirkning av marine økosystemer. Moratoriet skal være gjeldende inntil det finnes tilfredsstillende kunnskap om naturmangfoldet på havbunnen, og målet skal være mer kunnskap om hvilke havområder som skal vernes, ikke hvilke områder som skal utnyttes.

Miljøpartiet De Grønne vil:

Jobbe for et internasjonalt moratorium mot utvinning av havbunnsmineraler

  • Norge må jobbe aktivt internasjonalt for å innføre et langvarig moratorium mot kommersiell utvinning av havbunnsmineraler i havområder utenfor nasjonal jurisdiksjon. Moratoriet bør vare i minimum 10 år før det gjøres en ny vurdering, med hensyn på å kartlegge virksomhetens påvirkning på naturmangfold og dyreliv.

Miljøpartiet De Grønne vil:

Verne dyphavsområder og nå 30%-målet for vern av norske havområder

  • Norge må lage en plan for hvordan vi skal verne minst 30 prosent av Norges havområder (inkludert den økonomiske sonen og kontinentalsokkelen) etter et tverrsektorielt regelverk, i samsvar med anbefalte internasjonale mål.
  • Vern av områdene utpekt som særlig sårbare og verdifulle i havforvaltningsplanene skal prioriteres.
  • Norge må gjennomføre en kartlegging av sårbare dyphavsområder med store mineralforekomster, for eksempel ved Svalbard.
  • Norge skal gjennom internasjonalt lederskap jobbe for å få vedtatt en juridisk bindende global havavtale som skal sørge for bærekraftig bruk og vern av det marine biologiske mangfoldet i internasjonale farvann hvor føre-var-prinsippet er førende.
  • MDG vil be regjeringen legge til rette for forskning på teknologi som kan sørge for utvinning som respekterer og beskytter naturen og havbunnen.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle