Miriam Akkouche

kommunestyrerepresentant i Alta

Miriam Akkouche (f.1995) er 1. kandidat for De Grønne i Alta, og kommer fra Rafsbotn i Alta kommune. Hun har tidligere gått på musikklinja ved Alta vgs, og er nå deltidsstudent. Hun meldte seg inn i MDG etter valget i 2013 og ble senere aktiv og leder i Grønn Ungdom Finnmark. Både finnmarkinger selv og besøkende kommenterer sjeldent fylket uten å nevne at naturen er eksotisk, vakker og unik.

Miriam ser på det som viktig at arbeidsplasser, utdanning og helsetilbud står i stil med befolkningstallet og tempoet det vokser i, men idag opplever vi at politikere vil at vi skal vokse uhemmet, fortere enn ressursene kan komme til – noe som fort kan føre til at vi spiser opp den vakre naturen vi skildrer så fint.

Miriam ønsker en kommune hvor livskvalitet prioriteres foran uhemmet og unødvendig vekst, og hvor mangfold i større grad verdsettes blant innbyggerne og i næringslivet.

Hjertesaker:

  • Oppdrett: Målet må være å få alle åpne merder i lukkede anlegg. Dette er en omstilling og en investering og i mellomtiden vil vi innføre arealavgift og kreve merking av all oppdrettslaks i fjorden. Altaelva er viktig for kommunens innbyggere, men denne jobben krever at vi som politikere lokalt går sammen med engasjerte enkeltmennesker, organisasjoner og parti for å redde villaksens framtid.
  • Jordvern: noe av det viktigste vi kan gjøre for landbruket lokalt er å ivareta den gode matjorda vi har, og samtidig utnytte arealer som er i ferd med å gro igjen. Ingen landbruk uten matjord.
  • Kultur: For at kulturlivet i Alta skal forsette å utvikle seg må vi holde terskelen lav for deltakelse. I det grønne samfunnet vil kultur spille en viktig rolle, og jeg vil jobbe for å bygge opp et kulturfond i Alta hvor man kan søke om midler til sine kulturprosjekter.
Bilde: Roger Johansen
Kontakt: