– Verden ligger i ekspressfila for global oppvarming

26. september 2013