Støtter ikke norsk krigsdeltagelse uten FN-mandat

19. september 2014