Stort øyeblikk for Rasmus Hansson

10. oktober 2013