Sp lokka på Ap – men fekk dei ikkje vekk fra mdg

23. oktober 2015