Rasmus Hansson i NRKs valgoppsummering

11. september 2013