Ønsker en rask nedtrapping av petroleumsnæringen

28. august 2013