Ønsker en rask nedtrapping av petroleumsnæringen

29. august 2013