– Økt forbruk er ikke velferd – det er en absurditet

25. april 2014