Kritikk mot økt bruk av veisalt i Oslo

22. oktober 2013