Kaster seg inn i den norske valgkampen

30. august 2013