Ingen vekst i globale CO2-utslipp i 2014

13. mars 2015