Hansson: – Stoltenberg pynter på virkeligheten

20. januar 2014