Grønn bølge blant velgere med høy utdanning

24. juni 2015