– For sent å kreve elektrifisering av Utsira fra dag én

13. mars 2014