Ei avgjerd utan støtte i folket

20. desember 2013