– Det dummeste argumentet er «vi er så små at det er ikke vits å gjøre noe»

27. september 2013