De Grønne velger både rødt og blått

20. september 2015