De Grønne jubler for lav oljepris

11. november 2014