De Grønne hadde høyest andel forhåndsstemmer

11. september 2013