Valg på landsmøte

Votering på landsmøte

Valgkomiteen og Landsstyret har avgitt sine innstillinger. Du kan lese hele innstillingen med begrunnelse og kandidatbeskrivelser her.

På landsmøtet 2019 skal det velges:

  • Partisekretær
  • Sentralstyre
  • Styre i Grønt Kvinnenettverk
  • Internasjonal kontakt og vara
  • Internasjonalt utvalg
  • Valgkomité
  • Kontrollkomité
  • Programkomité for Stortingsprogram 2021

Innstilling Partisekretær og Sentralstyre:

Arbeidsutvalget (AU):

Talspersoner: (velges for to år av gangen, ikke på valg i år)

Une Aina Bastholm

Arild Hermstad

 

Partisekretær: (velges for to år av gangen, separat innstilling).

Torkil Vederhus

----------------------------------------------

Sentralstyre, faste plasser: (velges for ett år av gangen)

Daria Maria Johnsen Stavanger, Rogaland (Gjenvalg)

Toine C. Sannes Nordland (Gjenvalg)

Thor Haakon Bakke Bergen, Hordaland (Ny)

Lan Marie Nguyen Berg Oslo (Gjenvalg, ny posisjon)

Ulf Lund Halvorsen Vestfold (Ny)

Karina G. Reigstad Oslo (Gjenvalg)

----------------------------------------------

Nummererte varaplasser:

Hanne Lisa Matt Viken (Gjenvalg, ny posisjon)

Tore Dyrendahl Trondheim, Trøndelag (Ny)

Farid Shariati Finnmark (Gjenvalg)

Halvard Klevmark Viken (Ny)

Truls Gulowsen Oslo (Ny)

----------------------------------------------

Internasjonal kontakt: (velges for ett år av gangen).

Birte Simonsen Vest-Agder (Gjenvalg)

 

Vara til internasjonal kontakt: (velges for ett år av gangen)

Kristian Normand Oslo (Gjenvalg)

 

Benkeforslag

Forslag på kandidater som ikke allerede er innstilt på andre verv kan fremmes fram til møteslutt fredag. Forslag på allerede innstilte kandidater til andre tillitsverv kan fremmes helt frem til votering. Alle forslag skal fremmes skriftlig til møteledelsen. Forslagsstiller skal underskrive forslaget med navn og delegatnummer. Bruk dette skjemaet for å fremme ditt kandidatur dersom du ikke er blant de innstilte kandidatene. Det er også god folkeskikk å gi beskjed til den du skal benke på, så de har anledning til å forberede seg.

 

Kontakt valgkomiteen

Kontaktinfo og mer om valgkomiteens arbeid finner du her.

Vi trenger deg