Program og sakspapirer

Her finner du sakspapirer til Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2019.

 

Det skal behandles totalt 7 resolusjoner på landsmøtet.

Her finner du alle 7 resolusjoner i ett dokument (med linjenummer)

Her finner du de samme resolusjonene i et søkbart dokument uten linjenummer

 

 

Søndag  
09:00 Møtestart
09:00 Valg av sentrale tillitsverv
09:55 Hilsningstale Robert Mood
10:00

Votering og resolusjoner

 • Resolusjonsforslag X - Norge etter oljen

 • Resolusjon 14 - Klimabelønningsordning

 • Resolusjon Z - Matpolitikk

 • Resolusjon Y - Bedre skole

Årsmelding, regnskap, budsjett

12:00 Møteslutt
12:00 Utsjekk og lunsj
   
13:00 - 16:00 Landsstyremøte

 

 

Fredag  
09:00 Registrering åpner
11:30 Mat og registrering
13:00 Obligatoriske formøter (internt)
14:00 Åpning av Landsmøtet 2019
15:00 Konstituering av møtet
15:40 Valgløfter og debatt
17:50 Hilsningstale Trygve Svensson, Agenda
18:00 Middagspause
19:00 Grønn Ungdom hilser landsmøtet
19:15 Resolusjonsdebatt
 • Resolusjon 35 - Klimakutt i kommunene

 • Resolusjon 18 - Vindkraft og naturvern

 • Resolusjonsforslag "Z" - MDG viser vei i matpolitikken

21:15 Frist for å melde benking/opprettholdelse av kandidatur. Les mer og bruk skjema her
19:00 Møteslutt

 

 

Lørdag  
09:00 Møtestart
09:00 Resolusjonsdebatt
 • 09:00 - 09:45 Resolusjonsforslag "Y" - Gi barna en bedre skolestart

 • 09:45 - 10:30 Resolusjon 11 - Nullvisjon for tap av biologisk mangfold

10:45 Valgkampworkshops (internt for partiet)
 • Hvordan flytte velgere/target to win med Seth Piper

 • Målgrupppe og kommunikasjonsstrategi - Nils Mørk og Sveinung Arnestad

 • Sosiale medier-workshop /v Thea Herstad Moen

 • Innsalg til tradisjonelle medier /v Sindre Buchanan

 • Bli kjent med GU - hvordan kan MDG og GU samarbeide i valgkampen? /v Guri Barka Martins

12:00 Lunsj
13:00 Hilsningstale Lan Marie Nguyen Berg
13:15 Votering Resolusjon 35 - Klimakutt i kommunene
14:00 Votering valgløfter
 • Votering Resolusjon 18 - Vindkraft og naturvern

14:45 Resolusjonsdebatt
 • Resolusjonsforslag "X" - De Grønnes plan for Norge etter oljen

15:30 Pause
15:50 Resolusjonsdebatt
 • Resolusjon Z - MDG viser vei i matpolitikken

 • Resolusjon 14 - Klimabelønningsordningen KAF

17:00 Vedtektsdebatt og votering
17:30 Møteslutt
19:30 Middag i Expo (møtesalen)

 

 

Vi trenger deg