Personvalg

Votering på landsmøte

 

Disse skal velges på landsmøte:

  • Partileder
  • Nestledere
  • Partisekretær
  • Styre i Grønt Kvinnenettverk
  • Internasjonal kontakt og vara
  • Internasjonalt utvalg
  • Sentralstyre
  • Kontrollkomité
  • Valgkomité
  • Prinsipprogramkomité

Forberedende valgkomité innstiller på ny valgkomité. Valgkomiteen innstiller på øvrige verv.

Valgkomiteens innstilling kan du lese her.

 

Benkeforslag

Benkeforslag (forslag om å velge andre kandidater enn de innstilte) må fremmes her.

Her kan du se oversikt over innsendte benkeforslag.

 

Kandidater partiledelse

Partileder: Une Bastholm

Une er innstilt av valgkomiteen. 

Une Bastholm har vært nasjonal talsperson siden 2016 og partileder fra 2020 da partiet endret ledelsesmodell. Hun var partiets eneste stortingsrepresentant i perioden 2017-2021 og er fra 2021 valgt inn fra Akershus valgkrets og er en av våre tre stortingsrepresentanter, hun er stortingsgruppas parlamentariske leder. I perioden 2013-2017 jobbet hun som politisk rådgiver for MDG på Stortinget, og fungerte som 1. vara for Rasmus Hansson. Hun er vokst opp i Trøndelag og Nord-Norge, og har en master i internasjonale sikkerhetsstudier fra Wales.

Une er visjonær leder som nyter høy tillit i organisasjonen. Hun er allerede kjent for mange i Norge som en engasjerende og troverdig grønn politiker. Une kjenner partiet svært godt, og står støtt i vår ideologi og ulike strømninger i den grønne bevegelsen. Valgkomiteen mener Une er en klok, visjonær og samlende leder for partiet.

Nestleder: Arild Hermstad

Arild er innstilt av valgkomiteen. 

Arild Hermstad ble valgt som nasjonal talsperson i 2018 og har vært nestleder siden 2020. Han er bergenser og var førstekandidat i Hordaland i stortingsvalgene 2017 og 2021. Arild er utdannet samfunnsgeograf og har lang fartstid i miljøbevegelsen, først og fremst som leder for Framtiden i våre hender. Han ble MDG-politiker fordi han mistet tålmodigheten med det politiske flertallet som alltid setter vekst foran hensynet til klima og miljø. Han er opptatt av næringspolitikk, særlig knyttet Vestlandet og kysten.

Arild har vist at han kan steppe inn i viktige roller for partiet og har vikariert som byråd for miljø og samferdsel og byråd for byutvikling i Oslo. Valgkomiteen vurderer Arild som en tydelig og erfaren leder. Han har bred kontaktflate i partiet over hele landet, og vil også sørge for organisasjons- og politikkutvikling i partiet. Valgkomiteen anbefaler landsmøtet å velge Arild som partileders stedfortreder, og som den som fungerer som partileder med alle oppgaver og fullmakter ved fravær av leder.

Nestleder: Ingrid Liland

Ingrid er innstilt av valgkomiteen. 

Ingrid Liland er oppvokst i Vikna i Nord-Trøndelag. Hun har en master i musikkvitenskap og jobber i dag som rådgiver innen strategi, endring og ledelsesprosesser. Hun har vært medlem av sentralstyret i flere omganger.

Som både medlem av, og leder for nasjonale programkomiteer i MDG har hun solid kjennskap til og erfaring med den politiske utviklingen og ulike strømninger i partiet. Ingrid var partiets førstekandidat på lista i Nord-Trøndelag i stortingsvalget i 2017.

Gjennom sin brede sammensetning av erfaring, har hun tilegnet seg svært god kunnskap om hva som skal til for å utvikle bærekraftige samfunn i både by og bygd, samt ledererfaring og bakgrunn som gjør henne til et funn når det gjelder organisasjonsbygging og strukturer.

Ingrid har vært en profilert samfunnsaktør og ettertraktet foredragsholder i en årrekke og har lang erfaring i debatter og med å være i media. Ingrid meldte seg inn i MDG for å bidra med sin kunnskap - og for å få med hele landet på den grønne bølgen.

Valgkomitéen vurderer Ingrid som en betydelig lederressurs og et godt tilskudd til ledelsen i MDG, med lang og sammensatt erfaring fra ulike sektorer. Hun har utmerket seg med politisk teft, viljestyrke, god energi og omsorg for laget.

Ingrid har i sin dialog med valgkomitéen vist seg som uredd, tilpasningsdyktig og svært motivert til å bygge videre på den raske og helt nødvendige veksten vi har hatt i Norge de siste årene. Vi mener kombinasjonen av Ingrid sine lederegenskaper, gode strategiske hode, endringsmot, samt ledelsesfagkunnskap og kreative tilnærming til politiske spørsmål vil bidra til å styrke både partiorganisasjonen og politisk handlekraft i årene som kommer.

Nestleder: Natalia Golis

Natalia er kandidat til vervet som nestleder. 

Natalia sitter i dag i toppledelsen i Vestland fylkeskommune som fylkesvaraordfører og gruppeleder på fylkestinget. Dette er hennes tredje periode som regional politiker og sitter også lokalt i kommunestyre i Kvam. Tidligere har Natalia vært aktivt lokalt som fylkesleder i Hordaland, landsstyrerepresentant og ledet sammenslåingsprosessen i nye Vestland.Hun vil bringe med seg ledererfaring fra politisk arbeid, styrearbeid, offentlig forvaltning og fra organisasjonsbygging. I Vestland har MDG lykkes å forankre ambisiøs politikk og viser et samarbeidsvillig, styringsdyktig og troverdig parti.

Natalia er oppvokst i California på en biodynamisk gård, på seilbåt og i Trondheim. Hun bor i dag på et nes ved Hardangerfjorden og i Bergen. Hun tok sin mastergrad i arabisk i Jemen og Libanon og har engasjert seg i internasjonale spørsmål før hun gikk inn i regionalpolitikken. I tillegg har hun jobbet med barnevern og var fosterhjem i flere år for ungdommer.

I løpet av hennes fem år som næringssjef i Hardanger, har hun jobbet tett med næringslivet og deres behov, med grûndere og med landbruket. Hun brenner for dialog, formidling og forankring av mål og visjoner. Hennes ledelse inspirerer og hun har bred tillit og støtte både i partiet og utenfor. Hun vil bidra til å breie ut politikken og knagge den på real politikken som skjer hver dag i landets kommunestyrer og fylkesting der vi bygger stein på stein.

Nestleder: Kristoffer Robin Haug

Kristoffer Robin er kandidat til vervet som nestleder. 

Kristoffer Robin Haug har jobbet med skolering og organisasjonsbygging i partiet siden han ble medlem i 2013, og har jobbet med folk i partiet fra de minste til de største lokallagene, fra distriktskommuner til storbyer. Han har erfaring både som lokallagsleder, folkevalgt i lokalpolitikken, fylkesting, på Stortinget som vara for Une både i perioden 2017-2021 og i nåværende periode og har samarbeidet både med høyre- og venstresiden. Kristoffer Robin er født på Grua i Lunner, men har tilbragt mesteparten av oppveksten i Lørenskog.

Kristoffer Robin har også bred erfaring fra organisasjonslivet, bla. som styreleder i Norsk klimanettverk. Kristoffer Robin har jobbet med kommunikasjon og endringsledelse som konsulent i det private næringsliv og som rådgiver i offentlig sektor. Han har lang og bred erfaring som leder fra Forsvaret, offentlig og frivillig sektor, i tillegg til politisk ledelse som fylkesråd i Viken. Kristoffer Robin er opptatt av at vi skal få frem bredden i politikken vår og de medmenneskelige verdiene som underbygger all Grønn politikk.

Partisekretær: Torkil Vederhus

Torkil er innstilt av valgkomiteen. 

Torkil har vært partisekretær siden 2019. Han har i løpet av sin tid som partisekretær lagt ned et imponerende stykke arbeid med å videreutvikle og utvide partiorganisasjonen. Han har i rollen bidratt til å ta organisasjonen godt gjennom to valgkamper og funnet løsninger på organisatoriske utfordringer gjennom en krevende pandemi.

Torkil anerkjennes som en trygg, effektiv og inspirerende støttespiller for partiorganisasjonen og den øvrige partiledelsen. Han har bidratt til å tilrettelegge for god samhandling mellom partiets sentrale organer, og til smidige demokratiske bestutningsprosesser, slik som med elektronisk votering fra partiets medlemmer.

Torkil er en empatisk leder, og en skarp politisk analytiker. Valgkomiteen opplever at han nyter svært høy tillit på alle nivåer i organisasjonen, og innstiller han derfor til gjenvalg som partisekretær.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle