Endringsforslag og votering

Fire mennesker holder skilt foran ansiktene sine

Votering valgløfter

Du kan lese de vedtatte valgløftene her

 

Votering resolusjoner

Her er alle innsendte endringsforslag til resolusjoner i et leservennlig dokument.

 

Resolusjon Z - MDG viser vei i matpolitikken

Resolusjonen som ble vedtatt kan lese her

 

Resolusjon 35 - Klimakutt i kommunene

Du kan lese resolusjonen som ble vedtatt her

 

Resolusjon 16 - Vindkraft og naturvern  

Du kan lese resolusjonen som ble vedtatt her

 

Resolusjon X - De Grønnes plan for Norge etter oljen

Du kan lese resolusjonen som ble vedtatt her

 

Resolusjon 14 - Klimabelønningsordningen KAF

Du kan lese resolusjonen som ble vedtatt her

 

Resolusjon Y - Gi barna en bedre skolestart

Du kan lese resolusjonen som ble vedtatt her

 

Resolusjon 11 - Nullvisjon for tap av biologisk mangfold

Du kan lese den vedtatte resolusjonen her

 

Dagsorden og andre forslag

Har du forslag til dagsorden, voteringsorden eller noe annet? Bruk forslagsskjema:

Skjema for andre endringsforslag

Har du spørsmål til møteledelsen? Send mail til motebord@mdg.no

 

Trekke eller opprettholde forslag?

Hvis du vil trekke eller opprettholde du har sendt inn til noen av sakene gjør du det i et eget skjema her.

 

Vedtektsdebatt

Det er forhåndsinntegning for de som ønsker å debattere forslag 2 B og 3 B. Inntegning skjer i dette skjemaet. Ønsker man å tegne seg til andre vedtektsforslag gjør man det ved å rekke opp hånda når saken behandles i møtesalen.

 

Resolusjoner

Disse 7 resolusjonene skal behandles:

X - De Grønnes plan for Norge etter oljen. Slik skal Norge gå fra utrygge oljejobber til nye grønne jobber.

Y - Gi barna en bedre skolestart

Z - MDG viser vei i matpolitikken. Norge trenger en grønn matrevolusjon

 

11 - Nullvisjon for tap av biologisk mangfold

14 - Klimabelønningsordningen KAF (Karbonavgift til fordeling) må løftes

18 - Vindkraft og naturvern

35 - Resolusjon om klimakutt i kommunene

 

Her finner du alle 7 resolusjoner i ett dokument (med linjenummer)

 

Personvalg

Bruk dette skjemaet for å fremme ditt kandidatur dersom du ikke er blant de innstilte kandidatene. Fristen er satt til møteslutt fredag (21:00). Du kan se hvilke benkekandidater som er fremmet her.

 

Vi trenger deg