Forslag til resolusjoner/uttalelser

Landsmøtet vedtar resolusjoner hvert år. Resolusjoner er politiske uttalelser, ofte om nye politiske områder og aktuelle tema for partiet.

Landsmøtet har vedtatt følgende resolusjoner:

Bakgrunn

Fristen for å fremme et forslag til resolusjon (en resolusjon er det samme som en politisk uttalelse) gikk ut 12. februar.

Voteringen skjedde kl.12 lørdag 9. april.