Endringsforslag

Endringsforslag til handlings- og økonomiplan:

Endringsforslag til handlings- og økonomiplan kan fremmes inntil strek for debatten er satt.

Skjema for å sende inn dine endringsforslag til handlings- og økonomiplan finner du her.

Se hvilke endringsforslag som allerede er levert inn her.

Endringsforslag til resolusjoner:

Endringsforslag til resolusjoner kan fremmes inntil strek for debatten er satt.

Skjema for å sende inn dine endringsforslag til resolusjoner finner du her.

Se hvilke endringsforslag som allerede er levert inn her.

Andre endringsforslag:

Vil du komme med andre endringsforslag? Skjema for dette finner du her.

Se hvilke endringsforslag som allerede er levert inn her.

 

Endringsforslag til vedtektene:

Fristen for å sende inn endringsforslag til vedtektene gikk ut 12. februar. Se sakspapirene for informasjon om endringsforslagene som skal behandles.

Det er mulig å komme med endringsforslag på hvilke som er a- b- og c-debatter her.