MDG lanserer utkast til nytt partiprogram

MDGs programkomité legger i dag fram sitt andreutkast til stortingsprogram for 2021-2025. Stikkordene er ambisiøs klimapolitikk, revolusjonerende naturpolitikk og fokus på livskvalitet i byer og tettsteder.

Utkastet kan du lese her.

– De Grønne skal gå til valg på den mest ansvarlige og mest ambisiøse klima- og naturpolitikken i norsk historie, sier programkomitéleder Lage Nøst under lanseringen. 

Komiteen foreslår 95 prosent utslippskutt i løpet av femten år, og minst tjue prosent forbedring i naturens tilstand og utbredelse innen 2050. For å få til dette må det norske næringslivet omstilles, samtidig som det blir lønnsomt og enkelt for folk å gjøre miljøvennlige valg i hverdagen.

- Klimakampen må vinnes der folk bor, i norske byer og lokalsamfunn, sier Arild Hermstad, nestleder i MDG. -  Vi trenger en revolusjon i hvordan vi tenker by- og tettstedsutvikling, og vi må snu prioriteringene på hodet. I dag legger vi frem hvordan vi vil la kommunene blåse liv i døde sentrumsområder og få barn og voksne ut i gatene, sier Hermstad. 

Komiteen foreslår å fase ut Norges utvinning av olje og gass innen 2035, samtidig som vi ivaretar sysselsetting, bidrar til omskolering av oljearbeidere og skaper tusenvis av nye, grønne arbeidsplasser. 

- Norge må gå fra å være en fossil klimasinke, som knapt har kuttet noe utslipp de siste 30 åra, til å ta ledertrøya i omstillingen, sier Hulda Holtvedt, talsperson i Grønn Ungdom. - Vi har hele verktøykassa, all kunnskap og all teknologi som skal til. Det som mangler er politisk vilje, sier Holtvedt. 

I tillegg skal norsk naturpolitikk revolusjoneres, med full stans i nedbygging og krav om at natur repareres eller restaureres andre steder etter nødvendige inngrep. 

- Da MDG kom inn i norsk rikspolitikk i 2013 flyttet vi klimadebatten fra å handle om månedrømmer til å handle om at norsk olje koker kloden, og at vi må planlegge å leve av noe bedre, sier komitémedlem Rasmus Hansson. - Nå skal vi gjøre det samme med naturpolitikk: Vi skal få en slutt på at anser natur som forbruksvare,  sier Hansson. 

De Grønnes landsmøte skal behandle utkastet og vedta det endelige programmet i mars 2021. Fristen for partilag og - medlemmer til å fremme endringsforslag er 29. januar. 

– Vi tror programutkastet speiler de politiske vindene som blåser i den grønne bevegelsen på en god måte, og gleder oss til landsmøtet, sier Lage Nøst. Vi trenger deg