Korn og krisen i Ukraina

06. mars 2014

Leserinnlegg av Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne. Først trykt i Nationen.

I Stavanger står enn så lenge Nordens største lagerbygg for korn. Mens regjeringen utreder behovet for å gjeninnføre beredskapslagring av matkorn (som selv Frp har programfestet), planlegger det statseide selskapet Cermaq å rive siloen og selge tomta. Det kan koste norske skattebetalere dyrt og ikke minst svekke norsk matsikkerhet ytterligere.

1990: Norsk kornproduksjonen var på et historisk høydepunkt, Berlinmuren falt og markedsliberalismen gikk sin seiersgang. Selvforsyning og beredskapslagring av mat ga en uggen klang av gjennomregulerte etterkrigsår. Men realiteten på bakken, der mat skal dyrkes og mennesker mettes hver dag endres ikke av politiske trender. Matproduksjonen er som alltid før sårbar for endringer i både i klimaet og verdensøkonomien. I rapporten «Korn og krise» (Agri Analyse, rapport 2-2013) tegnes et alvorlig scenario, der forutsetningene for norsk matsikkerhet trekkes i tvil, og i verste fall ikke holder lenger.

Økt befolkning, økt kjøttforbruk, omdisponering av kornjord og svak økonomi i korndyrkinga, gjør at norsk egenproduksjon av korn nå er langt mindre enn forbruket. Kornarealet har på 20 år gått ned med rundt 750.000 dekar, og minker med ca 40.000 dekar i året. Importen øker tilsvarende, og i 2012 importerte vi for første gang mer korn enn vi dyrker selv. Selvforsyningsgraden på denne viktigste matvaren er nede i 20 prosent, om vi regner med både import av fôrråvarer og bakervarer.

Det skal ikke store væromslaget til i et av verdens sentrale kornområder før prisen på verdensmarkedet fyker til værs. Situasjonen i «Europas kornkammer» Ukraina , en av verdens største eksportører av korn, vitner om at væromslag også i overført betydning kan påvirke pris og forsyningssikkerhet. Og vi er ikke alene om matfatet. Når de langsiktige klimaendringene kommer i tillegg blir bildet om mulig ytterligere dramatisk. FNs klimapanel regner med at tiden da matproduksjonen øker mer enn folketallet er forbi.

Å basere seg på å kjøpe det vi mangler fra utlandet er både hasardiøst og umoralsk. De Grønne mener norsk selvforsyning må økes kraftig, både for korn og andre basismatvarer. Det som er igjen av våre beste matjordarealer må underlegges meget strengt vern, matkastingen og kjøttforbruket må ned. Å gjeninnføre beredskapslagring av et års forbruk av korn er en selvfølge.

Cermaq var tidligere Statens kornforretning. Selskapet er nå et delvis privatisert og profittorientert selskap innen blant annet fôrproduksjon. Men landbruksministeren er fremdeles hovedaksjonær. Synes Sylvi Listhaug det er fornuftig bruk av felleskapets midler å rive siloen, for deretter å bygge ny om regjeringen konkluderer med at beredskapslagring er lurt?

Få andre saker setter landbruks- og beredskapspolitikken mer på spissen enn denne. De Grønne krever framsyn og handlekraft fra regjeringen.