Lene Lauritsen Kjølner

1. kandidat i Tønsberg

Lene Lauritsen Kjølner (f. 1962) er MDGs 1. kandidat i Tønsberg og andrekandidat for MDG i Vestfold. Hun jobber som forfatter og oversetter for tv. Hun er født på øya Føynland utenfor Nøtterøy og er bosatt i Tønsberg, er gift med en musiker og har to nesten voksne sønner.Lene har allerede sittet en periode i Tønsberg bystyre, som andre vara, og har fast plass i Utvalg for Teknikk og Miljø og i Utvalg for Kultur og Frivillighet.

Hun meldte seg ut av Høyre tidlig i 2014, og meldte seg etter kort tid inn i MDG. Grunnen til overgangen var en lokal jordvernsak, pluss et par rikspolitiske saker hun var uenig i – som f.eks Reservasjonsretten for leger mot abort og det planlagte KRLE-faget.

Hun er en varm forkjemper for flere kvinner på listene og inn i politikken, og også opptatt av mer kultur inn i skolen – simpelthen fordi undersøkelser viser at kultur kan lette læring. Vi må også skape gode, kulturelle arenaer, med bibliotekene som høyt prioritert.

Lenes hjertesaker:

  • Jordvern: Vi må verne om de grønne lungene og bynære landbruksområder, til beste for alle. Vi er under sterkt press fra profittinteresserte utbyggere.
  • Byutvikling: Tønsberg står overfor spesielle utfordringer mtp den planlagte broen  til Nøtterøy, noe jeg er sterkt imot. Jeg vil sørge for en smakfull fortetting, i samklang med estetikken.
  • Bibliotekene: Jeg vil jobbe hardt for søndagsåpne, selvbetjente biblioteker – med et bredt litteraturutvalg for alle. Bibliotekene må være litteraturhus, uten å på noen måte vanne ut sin aller viktigste oppgave: Bøker og det skrevne ord.

Besøk Tønsberg MDGs nettsider her!

Kontakt:

Tlf: 93262257