LANDSSTYRET

Landsstyret er partiets høyeste organ mellom landsmøtet. Landsstyret består av talspersonene, en representant fra hvert fylkeslag, en representant fra Grønn Ungdom, en fra Grønne Studenter, og Grønt Kvinnenettverks leder. Det er ikke alltid fylkeslederen som er representant i Landsstyret, i noen fylker har man valgt en egen representant som ikke er leder. 

Her finner du kontaktinformasjon for de som møter i landsstyret for sine respektive organer:

 

LANDSSTYREMEDLEMMER

Kvinnelig talsperson
Une Aina Bastholm
une.aina.bastholm@mdg.no
908 49 505

Mannlig talsperson
Rasmus Hansson
rasmus.hansson@mdg.no
906 86 313

Representant for Akershus
Øyvind Solum
oyvind.solum@mdg.no
909 95 595

Representant for Aust-Agder
Tonje Valenzuela
tonjeval@online.no
413 34 504

Representant for Buskerud
Hanne Lisa Matt
hannelisamatt@gmail.com
450 19 787

Representant for Finnmark
Gunnar Pettersen
ramstad3@yahoo.no
975 88 151

Representant for Hedmark
Thomas Eriksen
mr.t.eriksen@gmail.com
95007880

Representant for Hordaland
Natalia Golis
ngolis@gmail.com
400 07 133

Representant for Møre og Romsdal
John John Bruseth
jj@mdg.no
483 20 953

Representant for Nord-Trøndelag
Olaug Julie Aasan
olaug.j.aasan@hotmail.com
94821584

Representant for Nordland
Bror Martin Hanssen
brn.ha@online.no
924 32 977

Representant for Oppland
Halvard Klevmark
halvard.klevmark@mdg.no
984 35 893

Representant for Oslo
Torkil Vederhus
torkilv@gmail.com
415 89 316

Representant for Rogaland
Andreas C. Uhre
Andreas.nordang.uhre@gmail.com
406 72 149

Representant for Sør-Trøndelag
Gjertrud Berg
gjertrud.berg@mdg.no
979 74 814

Representant for Telemark
Endre Löwe
endreloewe@outlook.com
90136708

Representant for Troms
Askild Gjerstad
askildg@gmail.com
994 53 001

Representant for Vest-Agder
Mira Svartnes Thorsen
mira@karmakosmetix.com
468 22 337

Representant for Vestfold
Stine-Marie Schmedling
stine.marie@gmail.com
476 00 612

Representant for Østfold
Inger Marie Johansen
inmajo80@gmail.com
907 39 080

Representant for Sogn og fjordane
Liv Løken
livbloken@gmail.com
950 80 255

Representant for Grønt Kvinnenettverk
Andrea S. Tveit
andrea.sognen.tveit@mdg.no
932 12 920

Representant for Grønne Studenter
Endre B. Mæland
endrebm@gmail.com
932 86 411

Representant for Grønn Ungdom
Anna Kvam/Ola Eian
anna.kvam@gronnungdom.no/ola.eian@gronnungdom.no
475 02 072/