LANDSSTYRET

Landsstyret er partiets høyeste organ mellom landsmøtet. Landsstyret består av talspersonene, en representant fra hvert fylkeslag, en representant fra Grønn Ungdom, en fra Grønne Studenter, og Grønt Kvinnenettverks leder. Det er ikke alltid fylkeslederen som er representant i Landsstyret, i noen fylker har man valgt en egen representant som ikke er leder. 

Her finner du kontaktinformasjon for de som møter i landsstyret for sine respektive organer:

 

LANDSSTYREMEDLEMMER

Kvinnelig talsperson
Une Aina Bastholm
une.aina.bastholm@mdg.no
908 49 505

Mannlig talsperson
Rasmus Hansson
rasmus.hansson@mdg.no
906 86 313

Representant for Akershus
Øyvind Solum
oyvind.solum@mdg.no
909 95 595

Representant for Aust-Agder
Tonje Valenzuela / Esben Moy
tonjeval@online.no
413 34 504 / 918 73 580

Representant for Buskerud
Kjartan Sverdrup / Hanne Lisa Matt
kjartansverdrup@gmail.com / hannelisamatt@gmail.com
406 00 507 / 450 19 787

Representant for Finnmark
Gunnar Pettersen
gunnarp@gmail.com
975 88 151

Representant for Hedmark
Stig Braathen
singabra@online.no
450 04 955

Representant for Hordaland
Natalia Golis
ngolis@gmail.com
400 07 133

Representant for Møre og Romsdal
Knut Iversen Foseide
kiversen@hotmail.com

Representant for Nord-Trøndelag
Johannes Moen
johannes_moen@yahooo.com
482 65 828

Representant for Nordland
Bror Martin Hanssen
brn.ha@online.no
924 32 977

Representant for Oppland
Lars Kjelkenes Giæver
lars@giaever.com
402 94 556

Representant for Oslo
Leif Ingholm
leif.ingholm@gmail.com
950 34 482

Representant for Rogaland
Morten Tønnesen
morten@mdg.no
942 37 093

Representant for Sør-Trøndelag
Gjertrud Berg
gjertrud.berg@mdg.no
979 74 814

Representant for Telemark
Anne Mjelva
a-mjelva@online.no
952 70 731

Representant for Troms
Askild Gjerstad
askildg@gmail.com
994 53 001

Representant for Vest-Agder
Anna Asgard
anna@miljofyrtarn.no
959 20 181

Representant for Vestfold
Ulf Lund Halvorsen / Randi Hagen Fjellberg
vestfold@mdg.no
911 20 511 /

Representant for Østfold
Birgitte Sterud / Frank Vigart Eriksen
birgitte.sterud@online.no /
905 39 849 / 970 75 541

Representant for Sogn og fjordane
Mariel Eikeset Koren
marielkoren@gmail.com
909 42 503

Representant for Grønt Kvinnenettverk
Andrea S. Tveit
andrea.sognen.tveit@mdg.no
932 12 920

Representant for Grønne Studenter
Endre B. Mæland
endrebm@gmail.com
932 86 411

Representant for Grønn Ungdom
Anna Kvam / Ola Eian
anna.kvam@gronnungdom.no/ola.eian@gronnungdom.no
475 02 072 / 475 02 072