MDG vil la olja finansiere det grønne løftet

– Vi gjør det Støre sier, men ikke gjør, når han sier han skal bygge framtidas næringer på skuldrene til olje- og gassindustrien, sier MDGs næringspolitiske talsperson Rasmus Hansson.

Program og info om MDGs landsmøte 2022 finner du på mdg.no/mdglm, og du kan se video av møtet på mdg.no/live.

I dag vedtok MDGs landsmøte en overordnet plattform for grønn næringspolitikk. Flere av tiltakene handler om å satse på flere næringer fremfor å la oljen fortsette å dominere. 

– Norge er ett av få europeiske land som ikke bruker store summer på grønn omstilling. EU investerer så det suser i havvind, batterier og andre framtidsrettede næringer. Nå må vi hindre at Norge forblir innhyllet i oljetåke og på lengre sikt totalt akterutseilt, sier Rasmus Hansson.

MDG vil blant annet innføre en ny omstillingsavgift på olje- og gassutvikling, og la avgiften gå inn i et fond for finansiering av rask grønn omstilling av norsk næringsliv. Ideen ligner på avgiften Klimaomstillingsutvalget tok til orde for i 2020. Det var et utvalg WWF, Norsk klimastiftelse og Civita satte ned for å undersøke hvordan norsk økonomi kan omstilles i tråd med målene i Parisavtalen. 

Fortsatt mye mer fossilt enn annet

Hansson er opptatt av å vri investeringene vekk fra fossile næringer, og viser til at investeringene i norsk olje og gass er 6-7 ganger større enn i norsk i fastlandsindustri. Han er sterkt bekymret for konsekvensene denne skjevheten har for norsk konkurransekraft. 

– Regjeringen har ført Norge inn på et sidespor i europeisk næringsutvikling. Overinvesteringen i olje og gass og underinvesteringen i det grønne skiftet er en langt større trussel mot norske arbeidsplasser enn en utfasing av olje og gass, fastslår Hansson.

– Den store næringspolitiske jobben nå er å flytte investeringene til det vi faktisk skal leve av i framtida. Med en omstillingsavgift på olje- og gassutvinning, som vi nå foreslår å innføre, tar vi Støre på ordet når han sier han vil bygge de nye næringene på skuldrene til olje- og gassindustrien, sier Hansson.

– Ytterligere investeringer i olje og gass er som å investere i VHS-kassetter etter at Netflix kom på markedet, sier Hansson.

– Så langt tyder ingenting på at Støre snakker sant om grønt skifte på oljas rygg. Finansminister Vedum sier høyt det stikk motsatte: Norsk olje og gass blir Europas redning.

Ukoordinert innsats

– Alle som har med norsk næringsliv å gjøre ser at det finnes massevis av ambisjoner, vilje og løsninger. Men innsatsen er ukoordinert, og blir forkludret av målkonflikter. Vi trenger mer overordnet og sentral politisk vilje til å styre sektorer samme vei, sier Hansson.

Hansson peker på EU som et eksempel til etterfølgelse. 

–  Mens vi tvinner tomler, løper EU for livet bort fra fossil energi og mot en verden som er sikrere og tryggere fordi den er basert på fornybar energi og ambisiøs klimapolitikk. EUs nye industristrategi går svært langt i å støtte egen industri med statlige subsidier. Uten en tilsvarende ordning i Norge, vil batterifabrikker, havvind og andre grønne næringer tape konkurransen med Europa. 

Omstillingsfondet MDG ønsker skal investere i forskning, utvikling, katapultordninger og risikoavlastning, og framtidsnæringer som batterifabrikker, havvind og bioøkonomi. 

Les hele plattformen

Vil du få oppdateringer om hva som skjer på landsmøtet og i partiet ellers? Meld deg på vårt nyhetsbrev

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle