Kriss Rokkan Iversen


Nestleder

Kriss Rokkan Iversen er nestleder i De Grønne. Hun er gruppeleder for MDG på fylkestinget i Troms og Finnmark, har vært styremedlem i MDG Troms og Finnmark og er i dag styremedlem i MDG Harstad

Kriss Rokkan Iversen er marinbiolog og polarforsker, prisbelønnet gründer som stiftet SALT - en uavhengig kompetansebedrift innenfor forskning, rådgivning og formidling knyttet til havet og kysten - og viserektor ved UiT Norges arktiske universitet. Kriss er født og oppvokst i Lofoten og bor i dag i Harstad.

"Jeg er lei av politikere som prøver at alt var så mye bedre på bygda før i tiden. Det finnes fantastiske muligheter utenfor de store byene og det er jo i distriktene at mye av det grønne skiftet skal finne sted, men vi må se fremover - ikke bakover."

Vi trenger deg