KONTROLLKOMITEEN

Kontrollkomiteen er direkte underlagt landsmøtet. Arbeidsfelt og mandat er spesifisert i vedtekter og retningslinjer, og omfatter blant annet:

  • Tolking av vedtekter
  • Kontroll med at landsmøtevedtak blir fulgt
  • Håndtering av visse konflikt- og varslingssaker

Komiteen utfører i tillegg utredningsoppgaver og rådgiving knyttet til arbeidsfeltet sitt, så langt kapasiteten rekker. Det skal være lav terskel for å kontakte komiteen. Som minimum vil du da få svar på hva vi eventuelt kan gjøre, og hvor du ellers kan henvende deg.


Kontrollkomiteen består av:

Tore Bergum, leiar
Sabina Syed, nestleiar
Kristin Myrvang Gjørv
Klaus Stafto
Adam Tumidajewic

Pål Thygesen (vara)
Tor Øyvind Westbye (vara)


Kontaktinfo:

Kontakt: kontrollkomiteen@mdg.no / Tore Bergum (leder) tlf 99358760.