Kommunenes inntektssystem

Vedtatt av Miljøpartiet De Grønnes landsstyre 19.6.2022

 

I 2020 nedsatte regjeringen et utvalg som skal lage en helhetlig gjennomgang av inntektssystemet for kommunene. Utvalget skal legge fram sine anbefalinger i en NOU i august 2022. MDG vil vurdere utvalgets anbefalinger nøye på bakgrunn av følgende prinsipielle standpunkt om kommunenes inntektssystem:

 

  • Kommunenes andel av offentlige budsjetter bør øke og kommunenes inntektssystem bør bidra til å gi kommunene mest mulig like økonomiske forutsetninger for å møte innbyggernes behov.
  • Arealforvaltning er en sentral del av kommunenes tjenesteproduksjon. Inntektssystemet bør gjenspeile og bygge opp under denne rollen.
  • Inntektssystemet bør vris bort fra at kommunene mottar en egen andel av inntekts- og formuesskatt, og veksttilskuddet bør fases ut, ettersom disse ordningene skaper insentiver for uønskede konkurranser mellom kommuner. Kommuner med levekårsutfordringer knyttet til demografi skal likevel skjermes mot vesentlige negative følger av en slik omlegging.
  • Taket på kommunal eiendomsskatt bør fjernes, ettersom en økning av eiendomsskatt ikke fører til noen tilsvarende uønsket konkurranse mellom kommuner.
  • Kommunenes inntektssystem skal belønne bærekraftig areal- og naturforvaltning. Dette kan gjerne gjøres med en tilpasset incentivordning for å stimulere kommuner til å gjennomføre nødvendige endringer i sin forvaltning for å redusere nedbygging av natur eller matjord. Miljødirektoratets Klimasats-ordning bør også kunne utvides. Det er viktig at slike ordninger rettet mot kommunene tar hensyn til kommunenes ulike utfordringer og forutsetninger.
  • Kommunene kan ikke pålegges nye lovpålagte oppgaver av staten uten å bli kompensert for det.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle