- En knusende dom

- FNs klimarapport er en knusende dom over hvor vi er på vei fordi politikere med makt over hele verden ikke prioriterer klimakrisa høyt nok og ikke handler raskt nok, sier MDGs partileder Une Bastholm. - Men vi vet hva som skal til!

28. februar la FNs klimapanel (IPCC) frem en ny rapport, med fokus på konsekvensene av klimaendringene. De ser stadig mer alvorlige ut.

Men rapporten viser også hvordan vi kan begrense klimakrisa, og samtidig tilpasse oss de endringene som kommer. 

Dette er nytt i rapporten

Vi har sett mange alvorlige klimarapporter de siste årene. Det som er nytt i denne er de konkrete beskrivelsene av hvordan ulike deler av verden vil merke krisa - dersom vi ikke drastisk kutter utslipp nå.

Rapporten viser at klimaendringene er en trussel mot levekårene til over 3 milliarder mennesker gjennom ekstreme hetebølger,  tørkeperioder, stigende havnivå og hyppigere ekstremvær. Dette vil påvirke jordbruk, matproduksjon, bosettingsmønstre, migrasjon, økosystemer og truede arter. 

De fattigste rammes hardest

Rapporten anslår at nesten halvparten av jordas befolkning - mellom 3,3 og 3,6 milliarder mennesker - lever under forhold som gjør dem svært sårbare for klimaendringer. Klimaendringene treffer ikke alle likt: Mennesker i fattige land som har sluppet ut minst kommer til å måtte bære den største byrden, mens verdens rikeste land som har sluppet ut mest slipper unna de verste konsekvensene. 

- Klimaendringene er vår tids største urettferdighet, sier Une Bastholm.

- De brutale effektene av klimaendringene vil øke spenningen mellom land i verden, ramme matproduksjon og infrastruktur og sende mennesker på flukt. Noe av det viktigste i norsk utenrikspolitikk i dag er derfor klimapolitikken, sier Bastholm. 

Slik vil Norge endres

FN påpeker også igjen at alle verdens land må omstille seg bort fra olje og gass.

- Vi vet hva som skal til for å løse klimakrisa, men da trenger vi et paradigmeskifte i norsk politikk, med innsats både fra myndigheter, næringslivet og i hverdagen vår. Vi trenger å gjøre alle tiltak samtidig, og gi hverandre håp og inspirere til endring, sier Bastholm. 

- Det er ikke mangel på kunnskap eller teknologi som har skapt klimaproblemet, men årevis med manglende handling fra maktpolitikere. Nå trenger vi modig og offensiv ledelse fra Støre og hans regjering, med store grep for å kutte alle utslipp innen blant annet industri, olje og transport. Oljeleting gir ikke mening lenger, vi trenger en storsatsing på havvindindustri og på karbonfangst, og billigere og bedre kollektivtilbud for folk som vil leve miljøvennlig over hele landet, sier Bastholm. 

Flere klimarapporter på vei

For deg som følger ekstra nøye med: Denne rapporten er andre delrapport på veien mot IPCCs sjette hovedrapport, som kommer i september.

Tredje delrapport kommer allerede i april - den handler spesielt om utslippskutt og andre måter å begrense klimakrisa på.

Klimakrisen er vår aller største utfordring

Også før denne siste rapprten fra FNs klimapanel visste vi at klimaendringene er den største krisen menneskeheten står overfor.

Økt havnivå, ekstremvær, tørke og varige endringer i været og naturen vil skape utfordringer som er umulig å overskue i dag, også her i Norge. Det vil gi mindre mat og ferskvann, enorm utryddelse av arter, folkevandringer og konflikter. Flere områder som er tett bebodd i dag vil bli ubeboelige om vi ikke klarer å redusere oppvarmingen.

Skal vi begrense noen av de verste konsekvensene må vi handle nå.

Slik kan vi begrense krisa

Den viktigste årsaken til klimaendringene er brenning av kull, olje og gass. Jo mer vi brenner, jo farligere blir klimaendringene for mennesker og natur.

Verden har funnet mye mer fossil energi enn hva klimaet vårt tåler. Å lete etter mer er meningsløst, allikevel fortsetter politikere å påsta at man kan fortsette å produsere olje i mange år fremover og oljeselskapene lover høy aktivitet på norsk sokkel de kommende tiårene.

Les også: MDGs plan for å fase ut oljealderen i Norge

Mens de fleste andre europeiske land har kuttet sine utslipp, har vi i Norge økt våre og politikerne krangler om hvem som er mest for kjøtt, oljeproduksjon og billig bensin.

FNs klimapanel har nå nok en gang vist hvorfor Norge bør gå foran og bli en klimahelt. Vi har de beste forutsetningene for å omstille oss, og kan finne opp mange av løsningene verden trenger - og attpåtil bygge nye næringer og arbeidsplasser basert på disse.

Her kan du lese mer om vår klimapolitikk.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle