Rasmus Hansson

Nasjonal talsperson og stortingsrepresentant

Rasmus Johan Michael Hansson (f. 1954) er Miljøpartiet De Grønnes første stortingsrepresentant. Rasmus er en erfaren miljøverner med lang fartstid fra både aktivisme, organisasjon og innen- og utenriksforvaltning.

Rasmus kom inn på Stortinget i 2013 og ble valgt til nasjonal talsmann under landsmøtet i 2014. Han gleder seg til å årets kommune- og fylkestingvalg, og sier vi står ovenfor et grønt gjennombrudd lokalpolitisk.

Rasmus er Cand. real i biologi fra NTNU, har en grad. dip i internasjonal politikk og en grad. cert i business admin. fra LaTrobe University, Australia. Han var generalsekretær i WWF Norge fra 2000-2012, og har tidligere vært direktør for miljøforvaltning ved Norsk Polarinstitutt og for NORADs miljøvernprogram. Han har også vært daglig leder på det nye Toppsenteret til CIENS – Forskningssenter for miljø og samfunn. I dag er han stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne.

– Den bærekraftige framtida kommer ikke av seg selv. Vi må prioritere å komme dit fremfor å bli i oljealderen, og vi må satse for å få det til.

Rasmus’ hjertesaker:

  • Utvikle bærekraftige byer og tettsteder, omstillingen fra oljeavhengighet til det bærekraftige velferds-Norge må skje lokalt. ( Blant annet gjennom å bevilge 1,2 milliarder til grønne såkornfond. )
  • Bevaring av norsk natur. Vi jobber for å stanse tap av matjord og gi dyrka mark et langt strengere vern. Bruker vi natur, må vi restaurere eller på samme måte erstatte annen natur.
  • Gjøre det enklere å starte opp og drive små bedrifter. Lokalt vil vi bruke kommunens innkjøpsmakt målretta for å støtte opp om nye bedrifter som holder på å etablere seg i lokalsamfunnet.

Les mer: Rasmus i media

Kontakt:

Tlf: 90686313