Hilde Opoku

Nasjonal talsperson og varaordfører i Trondheim

Hilde Opoku (f. 1968) er utdannet statsviter med fordypning i industriell økologi. Hun er født og oppvokst i Trondheim, men har studert og jobbet i så forskjellige land som USA, Ghana, Island og England.

Hilde er partiets gruppeleder i Trondheim bystyre hvor MDG er med i den styrende koalisjonen. Hun er klar for årets valgkamp, og kommer til å gjøre en innsats for å profilere partiets hjertesaker om renere luft i byene, mer satsing på kollektivtrafikk, helse og livskvalitet framfor økt bilisme og konsum. Som lokalpolitiker har Hilde jobbet for å integrere miljøhensyn i alle ledd i kommuneforvaltningen.

Hilde er tidligere landsstyremedlem i partiet og har lang fartstid som lokalpolitiker for SV, blant annet som leder for Oppvekstkomiteen i Trondheim bystyre. Hun meldte overgang til MDG i 2010, og ble valgt til nasjonal talsperson under landsmøtet i 2014.

– Jeg ønsker å ta i bruk hele partiet for å styrke vår politiske relevans for lokalsamfunnene og folks hverdag. Skal vi nå klima- og miljømålene og fremme et medmenneskelig samfunn, må dette avspeiles i alle sider av politikken.

Hildes hjertesaker:

  • All politikk er miljøpolitikk. Miljøhensyn må integreres bredt på alle nivå i samfunnet.
  • Velferden må sikres og tilpasses et grønt samfunn.
  • Gi folk tid istedenfor forbruksvekst. Vi trenger samarbeid med fagbevegelsen om redusert arbeidstid og andre goder enn lønns- og forbruksvekst.
Kontakt:

Tlf: 90163908

Miljøhensyn må integreres bredt på alle nivå i samfunnet

Hilde Opoku

Nasjonal talsperson og varaordfører i Trondheim