De Grønne varsler kamp mot luftforurensningen

06. januar 2016

Miljøpartiet De Grønne varsler kamp mot luftforurensningen og trekker fram tre hovedgrep for å unngå dårlig luft i norske byer i årene som kommer. Vi får ikke til å få full kontroll på dette problemet før vi har endret transportvanene våre, mener partiet.

Nordmenn opplever enda en vinter med dårlig luft i storbyene. Hver eneste dag med sterkt forurenset luft fører til alvorlige helseplager for svært mange mennesker.

– Vi lover å gjøre alt vi kan for å redusere luftforurensningen i de byene vi har en hånd på rattet. Men den dårlige luften i norske byer et resultat av mange år med feilslått samferdselspolitikk. Vi får ikke full kontroll på dette problemet før vi har endret transportvanene våre, sier Rasmus Hansson, stortingsrepresentant for De Grønne.

– Det viktig å gå over til elbiler og stanse bruk av piggdekk, men det kommer ikke til å være nok hvis vi fortsetter å bygge større motorveier inn mot byene, sier Hansson.

De Grønnes tre hovedgrep for å unngå dårlig luft i norske byer:

1. Stanse kapasitetsøkende veiprosjekter inn mot byene og redusere den samlede biltrafikken i byområdene. E18 i Oslo og utbygging av E6 mellom Trondheim og Stjørdal er to prosjekter som partiet jobber for å stoppe.

2. Grenseverdiene for luftforurensning må trappes ned ytterligere. Grenseverdiene er redusert noe, blant annet for svevestøv fra 1.1.2016, men det er fortsatt tillatt med utrygg luft i norske byer.

3. Bensin- og dieselbiler skal gradvis erstattes av nullutslippsbiler i alle norske byer. Et viktig ledd i dette arbeidet er å få på plass en lovhjemmel for å etablere lavutslippssoner i byene. Regjeringen har nå brukt nesten ett år på å utarbeide en slik hjemmel etter at Stortinget gjorde vedtak om at dette skulle bli tillatt i mars 2015.

 

Slik bekjemper vi luftforurensningen i dag:

I Oslo:

  • Partiet har fått gjennomslag for at biltrafikken skal ned med 20 prosent innen 2020
  • Oslo kommune skal si nei til økt biltrafikk langs E18 inn mot byen
  • Flere tiltak vurderes fortløpende

I Trondheim:

  • Partiet fått gjennomslag for å innføre piggdekkavgift for å redusere mengden svevestøv i luften
  • De Grønne har stanset byggingen av et nytt parkeringshus midt i byen
  • Partiet jobber for å stanse utbyggingen av større E6 med økt trafikk mellom Trondheim og Stjørdal

I Bergen:

  • Partiet jobber for å legge klare restriksjoner på bilbruk med høyere køprising, færre parkeringsplasser i sentrum, og ved å avvise nye firefelts motorveier, ikke minst Hordfast
  • I Bergen vil vi også fase ut ved- og oljefyring, så vel som landstrøm i havnen og bortvisning av skip på dager med særlig høy luftforurensning

På Stortinget: