Internasjonalt utvalg

Internasjonal utvalg skal bistå internasjonal kontakt sitt i arbeid, og består av internasjonal kontakt med vara, en representant fra Grønn Ungdoms internasjonalt utvalg og to landsmøtevalgte medlemmer.

Andrew Kroglund
Internasjonal kontakt

Birte Simonsen
Vara, internasjonal kontakt

Marie Storli
Grønn Ungdoms representant

Erik Schreiner Evans
Medlem

Jonas Dræge
Medlem

Meny