Foto: Josh Lopez/chesapeakeclimate

Klima-nestor med råd til Erna og Siv: Innfør klimabelønning!

18. oktober 2016

James Hansen er en av verdens mest kjente klimaforskere med bakgrunn fra NASA. Han har gitt råd til flere amerikanske presidenter siden han først presenterte den amerikanske kongressen for klimaproblemet på 80-tallet. Nå besøker han Norge, der han leverer en løsning på budsjettfloka til regjeringen: en CO2-avgift som deles rett tilbake til befolkningen.

– For å kutte klimagassutslipp må det bli dyrere å forurense, men folk vil ikke akseptere høye utgifter hvis det ikke skjer på en ærlig måte.  I stedet for å innføre en avgift som forsvinner inn i statsbudsjettet, kan myndighetene dele ut pengene direkte over skatteseddelen, slik at folk får en direkte økonomisk gevinst av å redusere bruken av fossil energi.


Ramaskrik om plastposer

I Norge oppsto det ramaskrik da regjeringen ville innføre en høyere avgift på plastposer. Inntektene skulle gå rett tilbake i statsbudsjettet, og ble foreslått for å få statsbudsjettet til å gå i hop.

– I Australia har høye karbonavgifter skapt backlash. Når folk ikke ser poenget eller gevinsten med en høyere avgift, så reagerer de med å kaste regjeringen. Det viser hvor viktig det er at pengene går tilbake til folk, sier Hansen.

Miljøpartiet De Grønne har foreslått å utrede en ordning med klimabelønning i Norge og har levert forslag om dette i Stortinget. Forslaget går ut på å gi pengene som tas inn fra økte bensinpriser, direkte tilbake til folk over skatteseddelen en gang i året. I slutten av måneden blir det klart om forslaget får flertall.  


-Kan løse budsjettfloke

Nasjonal talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Rasmus Hansson, tror ordningen kan være med på å løse floken som har oppstått mellom regjeringspartiene Høyre og Frp og samarbeidspartiene Venstre og KrF om klimaprofilen på neste års statsbudsjett.

-Det å putte penger rett i lomma på folk er en annen psykologi enn vi er vant til i Norge. Men dette er en ordning som vil gjøre det lystbetont å forurense mindre, som er enkel å forstå, og som kan bidra til å få den riktige miljøprofilen på statsbudsjettet, sier Hansson.

Frp-leder Siv Jensen og Venstre-leder Trine Skei Grande var i sommer i delstaten British Columbia i Canada, der en slik form for avgift har blitt innført. Det har bidratt til at CO2-utslippene har blitt redusert 16 %, mens de har steget i resten av landet. Mens Frp så langt har vært skeptiske til å innføre en slik ordning i Norge, har Venstre vært positive.


Venstre interessert

Venstre har imidlertid ønsket å dele ut pengene igjen i form av skatteletter til personer og bedrifter i stedet for direkte ut til folk.

-Vi må gjøre det enklere å innføre klimapolitikk, og er åpne for denne modellen, sa Rotevatn.

SVs Heikki Holmås mener at pengene kan gå til å utvide velferdsordninger i stedet for å deles ut til folk direkte.

– Vi kan være fleksible på måten vi deler ut pengene på. For eksempel kan pengene brukes til å utvide velferdsordninger, for eksempel gratis tannhelse eller andre populære reformer, sa Holmås.