Ingen vindkraftindustri rundt Laksefjordvidda-Rásttigàisà

Miljøpartiet De Grønne mener at:

  1. Grenselandet AS sine planer for Davvi vindkraftverk i området Laksefjordvidda-Rásttigáisá er et angrep på samisk kultur og framtidige generasjoner som må avvises. 
  2. Natur- og kulturverdiene i området er uforenlige med Grenselandet AS sine planer for Davvi vindkraftverk og vindkraftutbygginger generelt. 
  3. Vindkraftutbygginger vil forringe området Laksefjordvidda-Rásttigáisá for fremtidige generasjoner. 
  4. NVE må avslå Grenselandet AS sin konsesjonssøknad for å bygge og drifte Davvi vindkraftverk ved Rásttigáisá, med bakgrunn i områdets betydning for naturmangfold, reindrift og samisk kulturlandskap samt status som et av de største inngrepsfrie naturområdene i Norge.  

Vedtatt av landsstyret 29 november 2020.

Vi trenger deg