Miljøpartiet De Grønne


tirsdag 15. juni 2021 KL.19:00 - Partikontoret MDG Fredrikstad

Husbesøk i Fredrikstad

Hele Viken går husbesøk, - og vi går i Fredrikstad!

Det å møte folk og snakke med dem, blir viktig i årets valgkamp. 

Del 1  - Kl 17.00 kickoff på zoom. Vi ser hver for oss, hjemme eller andre steder. Meld deg på via app'en og få zoomlink.
Del 2 - Kl. 19.00 Vi møtes på partikontoret og deler oss inn i lag og går etter anvist rute. Vi skal banke på dører og høre hva innbyggerne i Fredrikstad mener om noen aktuelle saker. 

Og husk påmelding dersom du skal delta. Dette pga smittevern. 

Håper vi sees! 

Partikontoret MDG Fredrikstad

14 Tordenskiolds gate
Fredrikstad, Viken 1606
Norway
Google map

MDG Fredrikstad

Meld deg på