Henning Aall

1. kandidat i Fredrikstad

Henning Aall (f. 1946) er 1. kandidat for MDG i Fredrikstad. Han er født i Shanghai og vokst opp i Sarpsborg. De siste 15 årene bosatt i Gamlebyen, Fredrikstad. Tidlig engasjert i miljøvern som etterhvert førte til et stort nasjonalt- såvel som internasjonalt engasjement og verv i organisasjoner som Fremtiden i Våre Hender og Naturvernforbundet, i sistnevnte også som mangeårig fylkesleder.
Henning er en typisk «hands on»- praktiker og trives når oppgaver kan gjennomføres.  Utover i mange år å ha drevet eget båtbyggeri ute i skjærgården, – hvor han forøvrig trives som best, har han jobbet tre år for FN i Eritrea med opplæring av «Ex-fighters» til båtbyggere.
Har også jobbet 8 år i Kina med tilsvarende opplæring.
Som aktiv miljøverner har Henning en mangeårig erfaring med lokale- såvel som nasjonale politikere. Han gleder seg nå til å komme innenfor bystyredørene, så jeg kan se beslutningstakerne i øynene, når det skal argumenteres for våre lokale hjertesaker.
Hjertesaker:
  • Vi vil sloss for en absolutt stopp i nedbyggingen av matjord og frigjøre de såkalte «ikke drivverdige» jordlappene til innbyggernes ønske om egendyrking.
  • Vi vil ha konkrete tiltak og stimulering for å utvikle en grønnere by.
  • Dette inkluderer også tiltak for å omskape Fredrikstad til en mer levende og medmenneskelig by, uten kvelende biltrafikk og andre stress- og misstrivselfaktorer.
  • Vi vil ikke ha gårdagens-, men morgendagens nye og grønne løsninger når byens infrastruktur nye nå skal utvikles.
  • Vi vil også kreve at enhver mulig mudring eller sprenging i skipsleia inn til Borg Havn gjennom Nasjonalparken og andre verneområder, må foregå på en garantert skadefri måte.
Kontakt: