Vår medisin mot helsekrisa

Et sykehus er ikke en fabrikk. En lege er ikke en samlebåndsarbeider. MDG vil skape et helsevesen som har tid til å se hele mennesket.

Nylig brølte tusenvis av ansatte i helsevesenet, pasienter og pårørende utenfor Stortinget. De er lei av å se tilbudet bli kuttet på grunn av feilprioriteringer og dårlig styring.

– Demonstrantene har skjønt noe regjeringen ikke har, nemlig at helsevesenet ikke kan styres som en butikkjede. Vi vil gi legene og sykepleierne tiden og tilliten tilbake, fjerne mye byråkrati og rapporteringsveldet og legge helsefaglige vurderinger til grunn for politikken, sier Kristoffer Robin Haug (MDG). 

Han er helsepolitisk talsperson og for tiden stortingsrepresentant, og mener en ny kurs må til for å løse krisene i helsevesenet.

Vil du vite mer?


Fastlegene må få tid til å gjøre jobben sin

Fastlegeordningen er en av de mest vellykkede helsereformene, men nå er den i ferd med å kollapse. Fastlegene har for stor arbeidsbelastning og færre søker seg til yrket.

– Vi vil at fastlegene skal ha tid til den enkelte pasient, og at det skal være mulig å kombinere en slik jobb med familieliv, sier Haug.

Derfor vil MDG styrke fastlegeordningen med blant annet tiltak for å korte ned pasientlistene, flere sosiale rettigheter for fastlegene og flere stillinger for nye fastleger i spesialisering.

Les også: MDGs politikk for helse og omsorg

Sykepleierne drives for hardt

Norge har en kritisk og økende mangel på sykepleiere. Det er store utfordringer med å rekruttere og holde på de menneskene som skal sørge for at den nødvendige kompetansen og de varme hendene vi trenger i helsetjenestene i årene fremover.

– Arbeidshverdagen til sykepleiere kan ikke være så belastende at det går på bekostning av deres livskvalitet og helse, sier Haug.

Derfor vil vi øke bemanningen og sørge for at alle som ønsker full stilling får det, med mer forutsigbare og levelige arbeidstider. For å øke rekruttering vil vi desentralisere sykepleierutdanning, og sørge for gode praksisplasser og tilbud til videreutdanning.

To sykepleiere sitter utslitt på gulvet i en gang på et sykehus.Utslitt: Mange ansatte i helsevesenet har for lite tid til å gjøre oppgavene sine.

Fødetilbudet må styrkes, ikke kuttes

Mange steder i landet opplever fødende at tilbudet blir dårligere. Noen steder blir det lengre reisevei, noe som kan skape utrygghet før en av livets viktigste hendelser. Andre steder mangler fagfolk, så de som er igjen må jobbe så hardt at de ikke rekker ta tissepause eller bytte bind eller tampong når de har mensen.

I Oslo har flertallet av jordmødrene på den snart nedlagte ABC-enheten sagt opp i protest mot nedskjæringer. Her har tusenvis av kvinner fått god oppfølging og naturlig fødsel i en jordmorstyrt enhet. Nå står alt i fare for å forsvinne.

– Tanken er visst at alt skal effektiviseres og strømlinjeformes etter bedriftsøkonomiske prinsipper, stikk i strid med de faglige rådene fra jordmødre, sykepleiere og leger, sier Haug.

Les også: Hjelpegaranti for psykisk syke

Helse er en god investering

Talspersonen mener å skape et forsvarlig helsevesen vil spare oss for store utgifter.

– Partiene som har styrt helsevesenet til nå tror de sparer penger, men de ser ikke at helheten blir et enorm ineffektivt og umenneskelig system. Man prøver spare inn penger der det hadde kostet bare litt mer å ta vare på enkeltmennesket på kort sikt. Og så koster det mye mer å rette opp skadene som skjer i etterkant når man ikke tar vare på mennesker, både psykisk og fysisk, sier Haug.

Dessuten vil et helsevesen der ansatte ikke sliter seg ut gi mindre sykefravær, og flere vil ønske å satse på en karriere innen helse.

Vil du vite mer?

Vi bruker informasjonskapsler (cookies)

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en best mulig brukeropplevelse, analysere trafikken på nettsiden og tilpasse innhold og annonser. Du kan lese mer og endre dine preferanser når som helst på siden om personvern og informasjonskapsler.

Innstillinger
Aksepter alle