Håkon Andreas Møller

1. kandidat i Bodø

Håkon Andreas Møller (f. 1982) er født og oppvokst i Halden. De siste åra har han bodd i Oslo, der han blant annet har stiftet og ledet De Grønnes lokallag i bydelen Ullern. Nå har han meldt flytting til Bodø, der han håper på å bli De Grønnes første bystyrerepresentant i fylkeshovedstaden – aller helst i selskap med minst én grønn representant til.

Håkon har en bachelorgrad i språk og har tidligere jobbet som oversetter og korrekturleser, men har livnært seg som frilansmusiker siden 2009. Musikeryrket har gitt mulighet til spennende kulturutveksling i blant annet Bangladesh, Hellas og India. Han er gift med Synnøve fra Skjerstad utenfor Bodø og far til Åsmund (8 måneder).

Hjertesaker:

  • Byutvikling: gjøre Bodø til en by som er både grønn og urban, og som tilbyr gode bomiljø til folk i alle livsfaser. Bodø kommune har som mål å vokse med 20.000 innbyggere innen 2030. Da må vi prioritere å skape gode oppvekstmiljø, ta vare på grøntområdene, og skape attraktive, menneskevennlige byrom. Kommunen må bli åpnere og tilrettelegge langt bedre for at folk skal føle eierskap i utviklingen av byen.
  • Samferdsel: – Bodø har et kjempepotensial som sykkelby. Manglende tilrettelegging gjør at mange syklister føler seg utrygge og velger å sykle på fortauet. Her må det et skikkelig krafttak til! Busstilbudet må også bli bedre, mer forutsigbart og rimeligere.
  • Større klimaansvar: – politikerne må en gang i blant legge ned lesebrillene, løfte blikket og reflektere over Bodøs plass i verden. Kommunen må spille en mer aktiv rolle for å kutte utslipp. Dagens klima- og energiplan er stort sett til pynt. Ved kommunale innkjøp og investeringer bør klima- og miljøhensyn veie tungt, men også etiske krav knyttet til arbeidsforhold og sosial bærekraft.
Kontakt:

Tlf: 415 42 786