STYRET I GK

Leder: Andrea Søgnen Tveit
E-post: andrea.sognen.tveit@mdg.no
Tlf. 932 12 920

Ble aktiv i 2013 som arbeidsutvalgsmedlem i Grønn Ungdom (GU) og etterhvert som GU’s representant i Grønt Kvinnenettverk (GK). I kraft av ledervervet er Andrea Grønt Kvinnenettverk sin representant i MDGs landsstyre. Studerer litteratur og latin ved Universitetet i Oslo, og jobber som skribent for tegneserietidsskriftet Empirix.no. Andrea er spesielt opptatt av å jobbe for å endre samfunnets holdninger til voldtekt og å komme hverdagssexismen til livs.

1. Nestleder: Aud Hegli Nordø
E-post: aud_hn@yahoo.no
Tlf.: 414 70 649

 

Presentasjonsbilde Nikki

2. Nestleder: Nikki Schei
E-post: nikki.schei@mdg.no
Tlf.: 932 68 966

Nikki er nestleder i Grønt Kvinnenettverk og har vært med i GK-styret i tre år. Har er videre gruppeleder og formannskapsmedlem i Bærum, og sitter også i Akershus fylkesting som MDG-representant. Nikke er GKs represenant i MDGs valgkamputvalg.

– Likeverd og likestilling på alle nivå burde være den mest naturlig ting i verden. Når det helt åpentbart ikke er det, er det derfor meget viktig som mann å bidra til faktiske endringer

 

FASTE MEDLEMMER:

 

https://scontent.xx.fbcdn.net/v/t1.0-0/p206x206/2920_195320245592_7084485_n.jpg?oh=478d84dc8d567d75bb179a4bad2258cf&oe=589A4799

Anette Nistad
E-post:  nanetteni@gmail.com
Tlf.: 905 00 432

Anette Nistad er lokallagsleiar i Trondheim MDG og ho representerar MDG i Mangfoldsrådet til Trondheim kommune. Jobbar til vanleg på NTNU Vitskapsmuseet og på Kosmorama – Trondheim internasjonale filmfestival i tillegg til ymse freelancearbeid. Anette er særskild oppteken av rettstryggleik, demokrati og inkludering.

 

Presentasjonsbilde Ellen

Ellen Sandvik Mikkelsen
E-post: ellensandvikmikkelsen@gmail.com
Tlf.: 959 14 909

Tidligere leder i Miljøpartiet De Grønne i Fredrikstad, sitter sin andre omgang i GK nå. Har hatt ulike posisjoner og verv innenfor politikk og frivillighet, både lokalt og nasjonalt. Ellen jobber til daglig i Råde kommune, mens hun studerer organisasjon og ledelse.

– Inntil vi har reell likestilling og balanse, både nasjonalt og internasjonalt, er vi nødt til å bidra med å utjevne forskjellene. Vi må gi en stemme til de som ikke bruker sin

 

Presentasjonsbilde Janne

Janne Kjellevold Midtbø
E-post: jannekm@online.no
Tlf.: 913 24 073

Janne er leder i MDG Askøy, og sitter også i kommunestyret. Hun har vært med i styret i Grønt Kvinnenettverk siden 2016. Her er hun kontakt for region Vest. Til daglig jobber hun som lektor på en ungdomskole, av utdanning så har hun hovedfag i marin biokjemi som høyeste nivå.

– Dersom vi skal redde kloden vår, må flere menn begynne å tenke som kvinner

 

Profilbilde Marie

Marie Storli
E-post: mariestorli@gmail.com
Tlf.: 977 34 543

Marie er medlem av Grønn Ungdoms internasjonale utvalg, representant i MDGs internasjonale utvalg, og medlem av Grønt Kvinnenettverk siden 2016. Hun studerer samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo. I Grønt Kvinnenettverk er hun kontakt til region Nord, og SoMe-ansvarlig.

 

Presentasjonsbilde Suhur

Suhur Lorch-Falch
E-post: suhur.falch@bbnett.no
Tlf.: 404 92 034

Suhur har lang ærfaring i frivillig og organisasjonsarbeid både nasjonalt og internasjonalt. Jobber også med flerkulturelle her i Norge. Er vara til fylkestinget i for MDG i Hedmark. Suhur er i sin andre periode i Grønt Kvinnenettverk der hun er kontakt for fylkene Telemark, Buskerud og Hedmark.

– Jeg brenner for likestillings- og inkluderingspolitikken både i Norge og internasjonalt og for et bærekraftig samfunn.

 

Profilbilde John

John Slinning Jannesson (Grønn Ungdom)
E-post: john.jannesson@gronnungdom.no
Tlf.: 404 83 743

John er internasjonal kontakt i arbeidutvalget og er Grønn Ungdoms representant i Grønt Kvinnenettverk. Han studerer statvitenskap ved Universitetet i Oslo og har lest kvinnehistorie. I Grønt kvinnenettverk er han nettsideansvarlig.

– Patriakale strukturer begrenser fortsatt friheten til kvinner, menn og andre kjønnsidentiteter.

 

Viser Kristin Antun, Afk, fotokred Kristin Svorte.jpg

Fotokred: Kristin Svorte

Kristin Antun (Sentralstyret)
E-post: kristin.antun@mdg.no
Tlf.: 971 15 997

Kristin er sentralstyrets representant i Grønt Kvinnenettverk. Hun er også nestleder i Akershus MDG, og sitter i kommunestyret i Nannestad og fylkestinget i Akershus. Kristin er opptatt av likestillings- og inkluderingspolitikk både i Norge og internasjonalt.

– Likestilling er en forutsetning for en bærekraftig verden.

 

VARAER:

Profilbilde Parshang

1. Parshang Aminian

Parshang er talsperson for MDG Lillehammer, vara i fylkestinget, 1.vara i kommunestyret og sitter i Oppland fylkesstyre. Har studert internasjonale relasjoner, politisk vitenskap og kulturantropologi. I dag jobber hun som tolk, kulturkontakt og flyktningkoordinator. Sitter som internasjonal kontakt i GK.

– Likestilling korresponderer ofte med større omsorg for planeten våres

2. Siv Hauge

Presentasjonsbilde Marlene

3. Marlene Imre

Marlene bor for tiden i Grimstad og er styremedlem i lokallaget der. I tillegg sitter hun i valgstyret for kommunen. Til daglig jobber hun med rusrehabilitering og som yogalærer. Hun har studert ulike fag, og i fagkombinasjonen har hun storfag i samfunnsplanlegging og lokalsamfunnsforskning som høyeste nivå.

 – Planeten trenger en balanse mellom det maskuline og feminine