Finn ditt fylkeslag her

Grønt kvinnenettverk (GK) skal være et nettverk internt i partiet.

Vi ønsker å ha god kontakt med medlemmer ute i fylkene slik at vi kan gjøre en god jobb. Det er også viktig at fylkene har kontakt med hverandre, og mulighet til å dele erfaringer, støtte hverandre opp, og å være et samlingspunkt. Ta kontakt med GK-kontakten i ditt fylke for å vite mer eller blir med i kampen for likestilling internt og eksternt.

Akershus 
Nikki Schei
E-post: nikki.schei@mdg.no
Telefon: 93 26 89 66

Aust-Agder
Tonje Valenzuela
E-post: tonjeval@online.no
Telefon: 41 33 45 04

Finnmark
Ellen Marie Winther
E-post: emwinther@yahoo.no

Hordaland
Kari Mostad
E-post: kari.bmostad@gmail.com

Møre og Romsdal
John John Bruseth
E-post: john.john.bruseth@mdg.no
Telefon: 47 91 17 77

Nordland
Sunniva Yngvesdatter Edvardsen
E-post: sunnivaedvardsen@gmail.com
Telefon: 99 43 54 09

Nord-Trøndelag
Silje Hindrum Løvli
E-post: siljehil@outlook.com
Telefon: 48 17 79 85

Oppland
Parshang Aminian
E-post: parsha87@hotmail.com
Telefon: 94 43 97 80

Oslo
Frøydis Gammelsæter
E-post: froydiga@hotmail.com

Rogaland
Marianne Levinsen
E-post: mariannesol1@hotmail.com

Stortingsgruppa
Kristin Viko Rasmussen
E-post: kvr@stortinget.no
Telefon: 97 52 54 53

Svalbard
Helga Kristiansen
E-post: helga.bkr@gmail.com

Troms
Torill Steinjord
E-post: torill_p@hotmail.com
Telefon: 91 52 76 30

Vest-Agder
Elisabeth Lindland
E-post: 4515melind@gmail.com

Østfold
Ellen Sandvik Mikkelsen
E-post: ellensandvikmikkelsen@gmail.com