Finn ditt fylkeslag her

Grønt kvinnenettverk (GK) skal være et nettverk internt i partiet.

Vi ønsker å ha god kontakt med medlemmer ute i fylkene slik at vi kan gjøre en god jobb. Det er også viktig at fylkene har kontakt med hverandre, og mulighet til å dele erfaringer, støtte hverandre opp, og å være et samlingspunkt. Ta kontakt med GK-kontakten i ditt fylke for å vite mer eller blir med i kampen for likestilling internt og eksternt.

 

Fylke Navn E-post Telefon
Akershus Nikki Schei nikki.schei@mdg.no 932 68 966
Aust-Agder Tonje Valenzuela tonjeval@online.no 41 33 45 04
Finnmark Ellen Marie Winther emwinther@yahoo.no
Møre og Romsdal John John Bruseth john.john.bruseth@mdg.no 47 91 17 77
Nord-Trøndelag Silje Hindrum Løvli siljehil@outlook.com 48 17 79 85
Nordland
Oppland Parshang Aminian parsha87@hotmail.com 94439780
Oslo Frøydis Gammelsæter froydiga@hotmail.com
Stortingsgruppa Kristin Viko Rasmussen kvr@stortinget.no 97 52 54 53
Svalbard Helga Kristiansen helga.bkr@gmail.com
Troms Torill Steinjord torill_p@hotmail.com 91 52 76 30