GRØNT KVINNENETTVERK

Grønt Kvinnenettverk (GK) er en integrert del av MDGs partiorganisasjon. Det betyr at det er MDG du melder deg inn i, men at du ved innmeldingen får tilbud om å bli en del av GK. GK arrangerer seminarer og konferanser både sentralt og i fylkene. Alle, uavhengig av kjønn, er velkomne til å delta i nettverkets aktiviteter.

GK rekrutterer, skolerer og motiverer kvinner i partiet til politisk arbeid og særlig lederposisjoner. GK skal også være en pådriver, både internt og eksternt, for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden. Som nettverk jobbes det i de etablerte strukturene.

Grønt kvinnenettverks styre består av inntil ni medlemmer og tre vararepresentanter i nummerert rekkefølge.

Grønt Kvinnenettverk arbeider for:

  • et samfunn hvor kjønnene er likestilte og likeverdige

  • kvinners rettigheter, egenverd og rett til selvrealisering og respekt globalt og lokalt

  • kvinners rett og frihet til å være seg selv

  • kvinners frihet fra å fremstilles som sexobjekt

  • et samfunn uten vold mot kvinner