GRØNT KVINNENETTVERK

Bilde fra GK-samling 2014

Grønt kvinnenettverk (GK) er en integrert del av MDGs partiorganisasjon. GK arrangerer seminarer og treff. Alle uavhengig av kjønn, er velkomne til å delta i nettverkets aktiviteter. Følg med på vår Facebookside for nyheter!

Grønt Kvinnenettverk (GK) er et åpent nettverk for alle medlemmer i Miljøpartiet De Grønne, og har et fast styre som velges for ett år av gangen.

Kvinnenettverkets overordnede mål er å fremme likestilling og kvinners posisjon i samfunnet. De Grønnes ideologi er tuftet på medmenneskelighet, solidaritet og livskvalitet. Derfor må likestilling og kvinnekamp være sentrale deler i De Grønnes politikk. GK vil jobbe for å forbedre partiets likestillings- og kvinnepolitikk.

GK skal støtte opp om kvinners representasjon og posisjon innad i partiet. Vi arbeider for å rekruttere, skolere og engasjere kvinner til politisk arbeid i De Grønne. Vi ønsker å være et parti med mangfold og oppfordrer til politisk engasjement uavhengig av kjønnsidentitet.

GK ønsker å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden og vil bidra til at De Grønne er en viktig stemme for likestilling og likeverd i samfunnet.

GK rekrutterer, skolerer og motiverer kvinner i partiet til politisk arbeid og særlig lederposisjoner. GK skal også være en pådriver, både internt og eksternt, for å sette kvinnepolitiske saker på dagsorden. Som nettverk jobbes det i de etablerte strukturene.

GKs styre består av inntil ni medlemmer og tre vararepresentanter i nummerert rekkefølge. Se en presentasjon av det nåværende styret her.  Send oss gjerne en e-post på gk@mdg.no hvis du lurer på noe eller for eksempel har forslag til hvordan vi kan jobbe med likestillingen i MDG!

Grønt kvinnenettverk arbeider for:

  • et samfunn hvor kjønnene er likestilte og likeverdige

  • kvinners rettigheter, egenverd og rett til selvrealisering og respekt globalt og lokalt

  • kvinners rett og frihet til å være seg selv

  • kvinners frihet fra å fremstilles som sexobjekt

  • et samfunn uten vold mot kvinner